1398/09/04
سیاست های اصلی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش
سیاست های اصلی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش
سیاست های اصلی بیمارستان امام خمینی (ره) خاش
1398/06/21
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش خبر از یک روز پرکار همراه با مصدومان جاده ای وترمایی زیاد خبر داد
رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) خاش خبر از یک روز پرکار همراه با مصدومان جاده ای وترمایی زیاد خبر داد
1398/06/14
گسترش ۳ بیش از برابری فضای بخش های اورژانس خاش فصل نوینی در خدمت رسانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
گسترش ۳ بیش از برابری فضای بخش های اورژانس خاش فصل نوینی در خدمت رسانی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1398/01/26
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
1398/01/26
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
1398/01/25
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
1398/01/25
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم