1398/03/20
جلسه کارگروه اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان در بسیج ملی کنترل فشار خون
جلسه کارگروه اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان در بسیج ملی کنترل فشار خون
جلسه کارگروه اجرایی معاونت درمان دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان در بسیج ملی کنترل فشار خون
1398/01/26
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
آماده باش تیم های ارزیاب و امدادی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان جهت اعزام به شهرستان های زابل و ایرانشهر در صورت وقوع بحران در شمال و جنوب استان
1398/01/26
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
آمادگی بیمارستان امام خمینی(ره )برای مقابله با بحران احتمالی
1398/01/25
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
تشکیل شورای پیشگیری از بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پی پیش بینی بارش های شدید در شمال و جنوب سیستان و بلوچستان
1398/01/25
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم
سپاه پاسداران در دل مردم ایران جای دارد و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار انقلاب هستیم
1398/01/24
استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک از سطح ۱ به ۲ در شبکه بهداشت ودرمان خاش
استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک از سطح ۱ به ۲ در شبکه بهداشت ودرمان خاش
1398/01/24
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید مشترک استاندار و مدیران دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان از حوزه شهرستان خاش
حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در بازدید مشترک استاندار و مدیران دستگاه های اجرائی سیستان و بلوچستان از حوزه شهرستان خاش