1396/01/01
پیام نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پیام نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
پیام نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1396/01/01
پیام نوروزی دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
پیام نوروزی دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی
1396/01/01
پیام نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶
پیام نوروزی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶